VOGUE (VOGUING)

Vogue (Voguing) je forma moderního houseového tance vytvořená americkou gay komunitou v období mezi 1960-1980. 
Inspirace vychází z časopisů, kde jsou fotografie modelek jako jsou například Vogue nebo Elle. Taneční projev je velmi stylizovaný a prezentuje se lineárními pohyby rukou. 

Tento styl vznikl v USA, v New Yorku v LGBTI komunitě mezi černochy a Hispánci. Vogue se v taneční formě začal vyvíjet až v 60. letech minulého století a vznikl ve vězení jako forma souboje. Vězňové si prohlíželi módní časopisy a soutěžili, kdo lépe zopakuje pózy modelek. I název Vogue vznikl podle tohoto slavného magazínu. 

Vogue se dá členit na: 
Runway - sem patří všechny netaneční kategorie. Předvádí se pouze outfit, tělo, sexualita, technika chůze atd. Jedná se o nejpodstatnější část vogueu. 

Taneční kategorie: 
Old way ( hand performance, formace a přesnost linií, fashion pózy, inspirace z egyptských hyeroglyfů atd. )
New way ( clicks a arm control - geometrické tvary (box), flexibilita pohybů, iluze v práci rukou a zápěstí ) 
Vogue femme ( plynulé pohyby s prvky baletu, jazzu nebo moderního tance. Je tvořen 5ti elementy: duckwalk, catwalk, hands, floorwork, spins and dips. 

Být gay, afroameričan a žít v Bronxu v těchto letech bylo velmi náročné. Nemohla se svobodně ukazovat sexuální orientace, lidé by ztratili své zaměstnání či domov. Ti, kteří o to všechno přišli a zůstali na ulici, byli přijati do tzn. HOUSE. Jedná se o komunitu, která vytvářela rodinném zázemí.  Toto zázemí pojmenovali "House of.. ". Jedni z prvních byly House of LaBeija, Extravaganza, Pendavis a později House of Ninja atd. 

Základní prvky:
Hands performance, Duckwalk, Catwalk, Spin & Dip a Floor performance, z nichž nejznámější je Dip (nebo Deathdrop) - pád přes jednu nohu na záda.

Zdroj: hiphopdance.cz


      

Zdroj: youtube.com